Wat is EFT?

 

EFT: Emotional Freedom Techniques is een zelfhulpmethode die bestaat uit het kortdurend kloppen op bepaalde meridiaanpunten van je gezicht en bovenlichaam, terwijl de aandacht ligt op je probleem/klacht waarop je invloed wenst uit te oefenen. EFT is een methode om een ervaring los te koppelen van een negatief gevoel, waardoor je dat gevoel helemaal los kunt laten. Het haalt de emotionele lading of spanning van emoties, herinneringen en klachten af, je kunt er weer over praten of er mee geconfronteerd worden zonder dat er een vervelend of naar gevoel omhoog komt.

EFT werkt snel, goed en pijnloos en het resultaat is over het algemeen blijvend.

 

Er wordt niet gewerkt met pillen, poeders of naalden. Ook hoef je niet je hele levensverhaal te vertellen. Daarnaast mag je best sceptisch zijn, want dat ben ik ook geweest. Echter was ik snel overtuigd, want positief resultaat laat niet lang op zich wachten. Er over praten, nadenken en proberen te begrijpen helpt niet, kloppen helpt wel!

 

Het enige wat ik van jou nodig heb is de bereidheid open te staan voor EFT en mijn coaching!

 

 

- Sommige dingen kun je niet uitleggen, die moet je ervaren! -


Ons brein

 

Als je je in een negatieve emotionele toestand bevindt gaat er in je brein een alarmbelletje af. Je brein bereidt je lichaam voor op de vecht- of vluchtreactie. Deze reactie is bedoeld om het lichaam klaar te maken voor de confrontatie met een externe bedreiging. Alle verdedigingsmechanismen van het lichaam worden geactiveerd zodat je het gevaar te lijf kunt gaan of ervan kunt wegvluchten. Er stroomt adrenaline door je lijf, je spieren spannen zich aan en je bloeddruk, hartslag en bloedsuikergehalte gaan omhoog om je extra energie te geven. Bij veel mensen wordt deze innerlijke vecht- vluchtreactie geactiveerd door een negatieve herinnering of gedachten die komt uit een ervaring/trauma of iets wat tijdens de kindertijd is aangeleerd. De belangrijkste periode waarin we gevormd worden is de kindertijd en dan met name de periode van 0-7 jaar. In deze periode ben je nog niet bezig met het vormen van patronen en overtuigingen. Je bent ze aan het overnemen aan de hand van wat je leert van je ouders, juf/meester, de maatschappij waarvan je deel uitmaakt of je vrienden. Deze ervaringen neem je gedurende je hele leven met je mee. Naast vroegere ervaringen of negatieve herinneringen is het dagelijks leven gevuld met kleine vecht- vluchtreacties; stress met betrekking tot je werk/gewicht, zorgen om je kinderen, faalangst enz.

Waarschijnlijk zeg je tegen jezelf: ‘Mijn lichaam vertoont in dit soort eenvoudige situaties geen vecht- of vluchtreactie', maar dat is toch echt zo! Als je honderden of duizenden van deze minder heftige reacties binnen een week/maand bij elkaar optelt is het effect op je lichaam en geest erg groot. Door deze voortdurende vecht- of vluchtreactie voelen we ons moe, ziek, van streek, te zwaar, gestrest en gewoon niet gelukkig.

Met behulp van het kloppen kun je de vecht- of vluchtreactie op efficiënte wijze een halt toeroepen en het brein en het lichaam herprogrammeren zodat het anders zal reageren.

 

 

- Als iemand binnen 30 sec. getraumatiseerd kan raken waarom zou hij dan niet binnen een dag, een uur of een paar minuten kunnen genezen?– Rick Wilkes, EFT- expert. -


De Amygdala

 

De amygdala is een amandelvormige kern in het emotionele brein, dat ongeveer midden in ons hoofd boven op de hersenstam zit. Dit is het limbisch systeem, de plaats in ons brein waar emoties opgeslagen en opgeroepen worden, het langetermijngeheugen en de plek waar negatieve ervaringen worden opgeslagen.

De amygdala ontvangt en verwerkt informatie van de hippocampus, de prefrontale cortex, de thalamus, middenhersenen en andere corticale gebieden. De amygdala wordt ook wel de rookmelder van het lichaam genoemd; o jee, iets bedreigt mijn veiligheid! De amygdala geeft het brein een signaal om de vecht- of vluchtreactie te activeren.

Een vroegere negatieve ervaring kan de amygdala zodanig programmeren dat hij alarm slaat als iets vergelijkbaars in de toekomst gebeurt. Vergelijkbare ervaringen, of zelfs de verwachting van vergelijkbare ervaringen, kunnen de amygdala tot een stressrespons aanzetten. Het lichaam maakt geen onderscheid tussen een daadwerkelijke bedreiging en iets wat door de amygdala als een bedreiging wordt gezien.

 

Doormiddel van het kloppen wordt het alarm van de amygdala uitgezet, waarbij hersenpaden die door de prikkeling geactiveerd zijn worden gedeactiveerd. Het kloppen op de meridiaanpunten geeft een kalmerende reactie van het lichaam en de amygdala weet dan dat de kust veilig is. Ook is het zo dat als je tijdens het ervaren of zelfs praten over de stressvolle gebeurtenis op de meridiaanpunten klopt de stressreactie wordt tegengegaan en de hippocampus wordt geherprogrammeerd. De hippocampus vergelijkt vroegere bedreigingen met huidige signalen en geeft aan de amygdala door of het huidige signaal een daadwerkelijke bedreiging is.

Doormiddel van het kloppen leert de amygdala dat hij niet steeds het alarm hoeft te laten afgaan; de gebeurtenis die je vroeger van streek maakte wordt nu als ‘niets aan de hand’ gezien. De herinnering aan de gebeurtenis blijft bestaan maar er zit geen sterke emotie meer aan gekoppeld. Op deze manier kun je nieuwe manieren van denken en het waarnemen van de wereld om je heen ontwikkelen, jezelf bevrijden van angsten, gedachten en herinneringen die een negatief effect op je hebben.


Meridiaanpunten

 

De meridiaanpunten bevinden zich door je hele lichaam. Het zijn energiebanen die de levensenergie naar de organen en andere lichaamsystemen vervoeren. Meridianen kunnen verstoord raken wanneer de lichaamsenergie zich door een negatieve emotie ergens ophoopt en energiestromen blokkeert. Dit kan herkent worden als gevoelens van spanning, beklemming, druk, pijn, hartkloppingen, kortademigheid, hoofdpijn, zweten enz…

De meridiaanpunten lopen aan beide zijden van het lichaam van boven naar beneden en van beneden naar boven en zijn elk gerelateerd aan een orgaan; de maag, de galblaas, de nier enz..

Elke meridiaan heeft een zogenaamd begin- en eindpunt. Dit zijn dé specifieke locaties op het lichaam waar je toegang hebt tot de betreffende energiebaan, waar ik gebruik van maak met EFT.